Design thinking en visualisatie.

Een combinatie van ontwerp methodieken en visualisatie kracht om communicatie vraagstukken op te lossen.

Illustrategie helpt teams beter samen te werken door visie en strategie te ontwikkelen en te verbeelden.

Design thinking en visualisatie.

Input

Het maken van een praatplaat begint met een input sessie. Hierin vragen we uit wat uw boodschap is en aan wie u deze wilt overbrengen. Doordat we meteen mee schetsen en structuur aanbrengen ontstaat al vroeg een overzichtelijk beeld van uw situatie. 

Iteratie

De schets opzet wordt vervolgens gebruikt om op terug te koppelen en te itereren. In een aantal iteratie rondes wordt de feedback verwerkt in de visualisaties. Doordat er steeds in kleine sprints wordt gewerkt heeft u altijd de mogelijkheid om op het resultaat aansturen. 

Uitwerking

Zodra overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van de schets wordt in de uitwerkingsfase vervolgens meer detail toegevoegd. Ook is er de mogelijkheid om de praatplaat te integreren in een presentatie. Voor oplevering is er altijd nog een laatste iteratie om de puntjes op de i te zetten.